Subtitle Edit

Subtitle Edit dành cho Windows

Một ứng dụng tuyệt vời để chỉnh sửa phụ đề

Chỉnh sửa phụ đề là một trình chỉnh sửa phụ đề miễn phí sử dụng giao diện trực quan, rõ ràng làm cơ sở để sửa đổi phụ đề .srt của bạn. Chỉnh sửa phụ đề thực sự hoạt động với nhiều định dạng tệp khác nhau và sau khi được tải, hiển thị chúng trong...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Giao diện trực quan, tùy biến
  • Rất nhiều công cụ
  • Có thể chuyển đổi định dạng phụ đề

NHƯỢC ĐIỂM

  • Trợ giúp chỉ trực tuyến

Rất tốt
8

Chỉnh sửa phụ đề là một trình chỉnh sửa phụ đề miễn phí sử dụng giao diện trực quan, rõ ràng làm cơ sở để sửa đổi phụ đề .srt của bạn.

Chỉnh sửa phụ đề thực sự hoạt động với nhiều định dạng tệp khác nhau và sau khi được tải, hiển thị chúng trong cửa sổ lớn. Sau đó, bạn có thể di chuyển xuống hộp thoại, cụm từ theo cụm từ, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa bất kỳ thứ gì cần thiết.

Có hai cách xem phụ đề với Chỉnh sửa phụ đề - Danh sách hoặc Chế độ xem nguồn. Chế độ xem danh sách hiển thị các cột riêng biệt với thời gian bắt đầu, kết thúc và thời lượng của cụm từ, trong khi Nguồn hiển thị phiên bản văn bản thô.

Thật dễ dàng để chỉnh sửa phụ đề trong chế độ Danh sách, vì có một hộp chỉnh sửa được thiết kế đặc biệt cho quy trình. Bạn có thể sửa đổi thời lượng và thời gian của phụ đề, cũng như nội dung thực tế của nó, để đảm bảo nó phù hợp với hộp thoại một cách hoàn hảo.

Chỉnh sửa phụ đề cũng có toàn bộ các tùy chọn khác, từ kiểm tra chính tả và dịch để thêm dòng mới và xóa phụ đề cho người khiếm thính. Nó cũng có một lựa chọn tốt về các thiết lập cấu hình cho phép bạn thay đổi cách chương trình xuất hiện và hoạt động.

Phụ đề Chỉnh sửa được thiết kế rất tốt, vì vậy ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm với phần mềm phụ đề, nó sẽ không mất nhiều thời gian cho bạn để có được hang của nó.

Chỉnh sửa phụ đề giúp chỉnh sửa phụ đề dễ dàng nhất có thể.

MỚI: Tự động sao lưu (không bao giờ, mỗi phút, mỗi phút thứ 5, hoặc mỗi 15 phút) Có thể nhớ dòng được chọn cuối cùng (khi mở lại phụ đề) CỐ ĐỊNH: OCR Fix Engine - Các dòng sau "..." sẽ không còn được thay đổi để bắt đầu bằng chữ cái viết hoa

Thay đổi

  • MỚI: Tự động sao lưu (không bao giờ, mỗi phút, mỗi phút thứ 5, hoặc mỗi 15 phút) Có thể nhớ dòng được chọn cuối cùng (khi mở lại phụ đề) CỐ ĐỊNH: OCR Fix Engine - Các dòng sau "..." sẽ không còn được thay đổi để bắt đầu bằng chữ cái viết hoa

Được tải nhiều nhất Video cho windows

Subtitle Edit

Tải xuống

Subtitle Edit 3.1

Đánh giá của người dùng về Subtitle Edit

×